TenderNed

Aankondigingen moeten verplicht en als eerste op TenderNed worden gepubliceerd. TenderNed is voorbereid op de herziene Aanbestedingswet waarin elektronische correspondentie en uitwisseling van informatie verplicht is gesteld.

De aanbestedende dienst dient zich eerst te registreren voordat een aankondiging met bijbehorende aanbestedingsdocumenten gepubliceerd kan worden. Deze registratie vergt eenmalig tijd. Voor kleine publiekrechtelijke instellingen of subsidieontvangers die als aanbestedende dienst worden aangemerkt maar geen professionele inkooporganisatie hebben, is dit voor die enkele aanbesteding omslachtig.

Na de geverifieerde registratie krijgt de aanbestedende dienst toegang tot het gedeelte van TenderNed waar de┬ápublicaties beheerd worden. Indien de aanbestedende dienst ervoor kiest om een aanbestedingsadviseur in te schakelen, dan moet de aanbestedende dienst die adviseur toegangsrecht geven voor de betreffende procedure.

Bij aanbestedingen waarbij digitaal wordt ingeschreven, komen de inschrijvingen in een digitale kluis terecht. De aanbestedende dienst kan deze kluis pas openen vanaf het in de aankondiging vermelde tijdstip. Het openen dient door twee geautoriseerde personen tegelijk te gebeuren!

Het gebruik van TenderNed is gratis, zowel voor aanbestedende diensten als voor geinteresseerde ondernemers. Bij Aanbestedingskalender moet de aanbestedende dienst een vergoeding betalen voor elke aanbesteding waarbij aanbestedingsdocumenten worden gepubliceerd. De geinteresseerde ondernemers moeten een abonnement nemen om interessante aankondigingen te kunnen raadplegen en documenten te kunnen downloaden.

Het nieuwe Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt via TenderNed aangeboden. De aanbestedende dienst moet het document per procedure invullen.