Links

PIANOo, expertisecentrum aanbesteden. PIANOo is ondermeer betrokken bij het schrijven van de Proportionaliteitsgids.

De oorspronkelijke Gids Proportionaliteit (versie 2011) en de herschreven Gids Proportionaliteit (versie 2012) staan op de website van Rijksoverheid. De definitieve versie is op 15 februari 2013 in de Staatscourant gepubliceerd.

Om aan te sluiten op de Aanbestedingswet is ook het ARW 2012 herschreven.

De toepassing van de Gids Proportionaliteit wordt bewerkstelligd door het Aanbestedingsbesluit.

IBR is het Instituut voor Bouwrecht.

TenderNed, het bij AMVB verplichte medium om overheidsopdrachten aan te kondigen.

De Commissie van Aanbestedingsexperts onderzoekt of zij een bemiddelende rol kan spelen of brengt een niet-bindend advies uit aan betrokken partijen hoe de klacht opgelost zou kunnen worden.

Andere informatieve websites van ToornendPartners:

ToornendPartners, adviesbureau voor bouwen en gebouwen met veel kennis en ervaring op het gebied van aanbesteden.

Programma van Eisen, een informatieve website over het opstellen van Programma's van Eisen.

Risicoanalyse, een informatieve website over risicomanagement en risicobeheersing.